Broedlocaties

Het broedvogeleiland project is opgestart in samenwerking met Kustbroedvogelfonds, omdat er een groot tekort is aan veilige broedplaatsen voor kustbroedvogels. Begonnen in 2016 met een pilot die na het eerste jaar al succesvol bleek te zijn, een goede reden om er meer te realiseren. Het realiseren van de broedeilanden wordt o.a. gedaan door het bedrijfsleven, gemeentes / overheidsinstanties en natuurverenigingen.

Research

De vraag naar broedeilanden groeit, door een gebrek aan (veilige) broedlocaties langs de kust zijn vooral voor kustbroedvogels meer veilige locaties nodig. Hoewel de eilanden ingericht zijn voor visdiefjes worden deze ook gebruikt door andere kustvogels.

Lees meer over het realiseren van een broedvogeleiland op de overige pagina’s. In veel gevallen wordt na het plaatsen van een eiland ook een research project opgezet. Een beknopte omschrijving van enkele onderzoeken is te lezen op de onderzoekpagina.

Broedvogeleiland onderzoek
GESLAAGDE MISSIES

BLIJE VOGELS

in samenwerking met

DE NATUUR

Broedvogeleiland is een samenwerking tussen Nauticparts en Kustbroedvogelfonds